TULEVAISUUSKIRJAILIJA

Ensimmäinen tulevaisuuskirjani, jonka kirjoitin yhdessä Minna Jaakkolan kanssa julkaistiin kesäkuussa 2018. Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon kokoaa ajankohtaista digihuumaa ja avaa ulottuvuuksia, joihin digitalisaatio tulevaisuuden kunnissa vähintään yltää. Sote- ja maakuntauudistus ajaa kunnat uudenlaiseen tilanteeseen: kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän ja digitalisaatioon kohdistuvat hyötyodotukset kasvavat.

Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukuisia kuntia, jotka eivät ole reagoineet muutoksiin riittävällä vakavuudella tai nopeudella. Myöhemminkin ehtii, mutta matka muihin voi olla kilpailumielessä liian pitkä, kun asukkaat ja työntekijät ovat jo äänestäneet jaloillaan.

Kirja on ajatuksia herättävä opas erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien johdolle, luottamushenkilöille ja työntekijöille. Se sopii myös sidosryhmille yleisteokseksi kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kirjan toivotaan inspiroivan ja rohkaisevan kuntia kohti uudenlaista ja entistä digitaalisempaa toimintaympäristöä ja avoimempaa yhteistyötä.

Tutustu kirjan verkkojulkaisuun täällä.

Toinen tulevaisuuskirjani on tällä hetkellä vaiheessa, jossa neuvottelen innovatiivisten ja
tulevaisuussuuntautuneiden kumppaneiden kanssa sen toteuttamisesta.

Uudessa kirjassa kumppaneiden asiantuntijat pääset esittelemään omia visioitaan tulevaisuuden digitaalisista palveluista ja teknologisista ratkaisuista. Kirjassa esiteltävä tulevaisuuden kuvaus edistää myös kumppaneiden omien liiketoiminnallisten askelmerkkien uudelleen sijoittamista.

Kirjan julkaisuajankohta on elokuu 2020.

Jos kiinnostuit kumppanuudesta niin soita: 044 245 0818 tai lähetä sähköpostia: toni.auvinen@gmail.com