TONI AUVINEN

Nimeni on Toni Auvinen. Toimin Pohjois-Savon maakunta- ja soteuudistuksen ICT- ja digijohtajana sekä sivutoimisena yrittäjänä ja Keynote-puhujana.

ICT- ja digijohtajana vastaan kuntien ja maakunnan digitalisaation edistämisestä ja yrittäjänä julkisen ja yksityisen sektorin muutoskonsultoinnista. Keskeinen ajatus työssäni ja tekemisessäni on: Uudet teknologiat mahdollistavat, mutta vasta toiminnan muutokset luovat digitalisaation.

Olen tehnyt töitä kunta-alalla erilaisissa rooleissa, niin kunnanjohtajana, toimitusjohtajana, aluekehittäjänä kuin luottamushenkilönäkin vuodesta 2001 alkaen. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, jonka lisäksi olen suorittanut tutkintoja matkailusta, yrittäjyydestä ja johtamisesta.

Keynote-puheiden aiheet ja sisällöt rakennan omien kokemusten ja havaintojen pohjalle, samalla hieman ravistellen kuulijoita. Puheet ovat vahvasti tulevaisuus suuntautuneita ja positiivishenkisiä.

Yhteiskuntatieteilijänä ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntijana minulla on vahva ote yhteiskunnallisista muutoksista ja megatrendeistä. Monipuolisen osaamisen ja laaja-alaisen kokemuksen mahdollistamana olen käytettävissä myös puheenjohtajana, panelistina, juontajana, asiantuntijana, fasilitoijana, moderaattorina ja valmentajana.

Kesäkuussa 2018 julkaistiin yhdessä Minna Jaakkolan kanssa kirjoittamani Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -teos, jonka lisäksi olen kirjoittanut pro gradun aiheesta Yhteiskuntapolitiikan vai puoluepolitiikan ehdoilla? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005-2012.

Ladattavat aineistot:

Ansioluettelo (pdf)

Kuva (jpg)