KUNTASTRATEGIAT JA DIGITIEKARTAT

Kuntastrategiat ja digitiekartat

Kuntastrategiat

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Digitiekartat

Digitiekartta on digitalisaation edistämiseksi ja digiaskeleiden määrittämiseksi laadittu suunnitelma, jonka pohjalta voidaan käynnistää toimenpiteiden valmistelut. Suunnitelman tulisi sisältää (digitiekartan) missio eli tehtävä ja (digitiekartan) visio eli tavoitetila sekä niihin johtavat strategiset linjaukset/valinnat. Digitiekartta on organisaation ja yhteisön yhteinen julkinen tahdonilmaus palvella ja toimia ensisijaisesti digitaalisesti, tehdä digipalveluja ja -työvälineitä tunnetuksi, vastata mm. lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä parantaa digitaalista asiakas- ja työntekijäkokemusta. Digitiekartan tulisi olla koko organisaation läpileikkaava ja yhteisesti hyväksytty. Kuntastrategian tulisi olla digitiekartan kanssa samansuuntainen ja toisinpäin.

Kuntastrategiat ja digitiekartat -palvelut

Kuntastrategiat ja digitiekartat -palvelut sopivat kunnan, kuntayhtymän tai kunnan yhtiön johdon, johtoryhmän, esimiesten ja luottamushenkilö toimielimien tueksi kuntastrategioiden ja digitiekarttojen suunnittelussa, toteuttamisessa, toimeenpanossa ja päivittämisessä.

Konsultointi

  • Koko päivän konsultointi 2-4 päivän pakettina 750€/pv
  • Koko päivän konsultointi yli 5 päivän pakettina 675€/pv
  • Koko päivän konsultointi yli 10 päivän pakettina 600€/pv
  • Koko päivän konsultointi yli 20 päivän pakettina 525€/pv

Koulutus

  • Puolen päivän koulutus 750 euroa
  • Koko päivän koulutus 950 euroa*

Hinta sisältää myös koulutuksen suunnittelun ja koulutuksessa käytettävät materiaalit.

Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia asiakkaan omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisilla sisällöillä ja menetelmillä.

Puolen päivän koulutuksen järjestettävissä myös verkkokoulutuksina ilman matka- ja majoituskustannuksia.

Keynote-puhe

Kiinnostuitko kuntastrategioista tai digitiekartoista? Tilaa aiheeseen keskittyvä Keynote-puhe vauhdittamaan kunnan, kuntayhtymän tai kunnan yhtiön johdon, johtoryhmän, esimiesten, luottamushenkilö toimielimien tai sidosryhmien tilaisuutta tai tapahtumaa. 

  • 30-60min puhe 660 euroa

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Nopeimmin otat yhteyttä soittamalla tai WhatsAppin kautta numerosta: 044 245 0818