REFERENSSIT

Tällä sivulle on koottu referenssejä esimerkeiksi niistä asioista, joita olen ollut tekemässä yrittäjänä tai työ- tai virkasuhteessa. Laajempi ansioluettelo (CV) löytyy täältä.

Pohjois-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen ICT & DIGI valmistelu

 • Valmistelun suunnittelu ja toteutus sekä verkostojohtaminen.

Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishanke

 • Maakunnallinen tietohallintostrategia ja kuntien sitouttaminen.

Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan esiselvityshanke

 • Tahtotilan selvittäminen ja yhteistoimintamallien luominen.

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon (kirja ja verkkojulkaisu)

 • Projektin suunnittelu, rahoitus ja toteutuksen läpivieminen.

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitosselvitys

 • Selvitystyö, kuulemiset, viestintä ja päätöksenteko.

Tuusniemen kunnan talouden tasapainottaminen

 • Käyttötalous, investoinnit ja yhteistoimintamenettely.

Tuusniemen kunnan organisaatiorakenteen uudistaminen

 • Henkilöstö ja luottamushenkilöt, mallit ja päätöksenteko.

Tuusniemen kunnan kunta- ja palvelustrategia

 • Taustaselvitykset, työpajat, kokoaminen ja päätöksenteko.

Yhteiskuntapolitiikan vai puoluepolitiikan ehdoilla? - Tapaustutkimus
Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005-2012. (pro gradu)

 • Aineistojen kokoaminen, analysointi ja johtopäätökset.

Pieksämäen kaupungin ostokäyttäytyminen (kanditutkielma)

 • Kyselyjen suunnittelu ja toteutus sekä tuloksien esittely.

Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämishanke

 • Hallinto, kumppanuudet ja toimeenpano.

Keski-Savon kuntien maaseutuohjelman laadinta (Varkaus)

 • Aineiston analysointi, yhteenveto ja toimenpide-esitykset.

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio (Rantasalmi)

 • Kehittämistoimenpiteet, uudet innovaatiot ja alueellinen yhteistyö.