Tuotteistetut palvelut

KÄSIKIRJA TULEVAISUUDEN KUNTIEN DIGITALISAATIOON

Vuonna 2018 julkaistuun Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon kirjaan perustuvat puheet ja koulutukset nyt tilattavissa vuosille 2019 & 2020.

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon puheet ja koulutukset kokoavat ajankohtaista digihuumaa ja avaavat ulottuvuuksia, joihin digitalisaatio tulevaisuuden kunnissa vähintään yltää. Kohderyhmänä erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien johto, luottamushenkilöt ja työntekijät. Sopii myös sidosryhmille lisäämään ymmärrystä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä. Sisältöjen toivotaan inspiroivan ja rohkaisevan kuntia kohti uudenlaista ja entistä digitaalisempaa toimintaympäristöä ja avoimempaa yhteistyötä.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa*

*Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia.

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja.


IHANNEKUVA DIGITAALISESTA JA IHMISLÄHEISESTÄ KUNNASTA

Vuonna 2020 julkaistavaan KUNTA X - Ihannekuva digitaalisesta ja ihmisläheisestä kunnasta kirjaan perustuvat puheet ja koulutukset nyt varattavissa vuodelle 2020.

Tarina jatkuu siitä mihin Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon päättyy sijoittuen vuoteen 2035. KUNTA X tarkoittaa tässä yhteydessä ihannekuvaa digitaalisesta ja ihmisläheisestä kunnasta. Eli tarinaa kunnasta, jossa kaikki sujuu kuntalaisen kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin. Isoina teemoina toimivat kunta alustaratkaisuna, uudet teknologiat, ilmastonmuutos, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Sisältö pöllyttää vakiintunutta ja osin rajoittunutta käsitystä tulevaisuuden kunnasta, kunnan roolista ja toimintatavoista.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa*

*Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia.

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja


DIGITALISAATION JOHTAMINEN

Digitalisaation johtaminen on muutoksen ja uudistumisen johtamista. Uudet teknologiat mahdollistavat, mutta vasta toiminnan muutokset luovat digitalisaation. Johtajan on kyettävä muuttamaan asennoitumista sekä ajattelu- ja toimintatapoja, samalla lisäten avoimuutta ja yhteistyötä. Koko organisaation on ymmärrettävä digitalisaation merkitys. Johtajuuden on oltava mahdollistavaa ja kokeilemiseen kannustavaa.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa*

*Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia.

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja


KUNTALAKI JA KUNNAN TOIMINTA

Kuntalaki ja kunnan toiminta puhe- ja koulutustuotteet sopivat niin luottamushenkilöille, henkilöstölle kuin myös sidosryhmille kattavaksi kuvaukseksi kuntien toimintaympäristöstä. Kuntalaki ohjaa kunnan toimintaa niin mahdollistaen kuin velvoittaen. Kunnan toiminta on kuitenkin paljon muutakin kuin hallintoa ja lainsäädäntöä. Se on yhdessä tekemistä, osallistumista ja vaikuttamista. Tulevaisuuden kunta luo interaktiivinen alustan, jossa kuntalaiset, järjestöt ja yritykset toimivat. Yhteistyötä tehdään ketterästi kuntarajojen yli ja lukuisten sidosryhmien kanssa.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa*

*Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia.

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja

PROJEKTI- JA HANKESUUNNITELMAT

Projektit ja hankkeet käynnistetään onnistuneesti vain hyvällä suunnittelulla. Laadukkaat suunnitelmat ja kustannusarviot ovat myös monien rahoitushakemuksien vaatimuksena. Suunnittelutyö toteutetaan, joko alusta saakka tarvittavat tiedot kokoamalla tai asiakkaan toimittaman aineiston pohjalta. Asiakas voi halutessaan osallistua suunnitteluun tai sitten odottaa valmista suunnitelmaa kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi.

Hintatiedot:

 • Koko päivän konsultointi 2-4 päivän pakettina 750€/pv
 • Koko päivän konsultointi yli 5 päivän pakettina 675€/pv
 • Koko päivän konsultointi yli 10 päivän pakettina 600€/pv
 • Koko päivän konsultointi yli 20 päivän pakettina 525€/pv

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja

PROJEKTI- JA HANKEJOHTAMINEN

Projektit ja hankkeet tarvitsevat toteutusvaiheessa johtamista niin organisaation sisällä kuin myös verkostoissa. Projekti- tai hankejohtaja vastaa suunnitelmien toimeenpanosta, organisoitumisesta, resursoinnista, työn ohjauksesta, hallinnosta ja taloudesta sekä viestinnästä ja raportoinnista. Ulkopuolinen projekti- tai hankejohtaja on joustava tapa tilapäiseen osaamistarpeeseen yhteistyössä omien asiantuntijoiden ja ohjausryhmän kanssa.

Hintatiedot:

 • Koko päivän konsultointi 2-4 päivän pakettina 750€/pv
 • Koko päivän konsultointi yli 5 päivän pakettina 675€/pv
 • Koko päivän konsultointi yli 10 päivän pakettina 600€/pv
 • Koko päivän konsultointi yli 20 päivän pakettina 525€/pv

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja


SÄHKÖISET PALVELUT LÄHIPALVELUINA

Apua ja tukea sähköisten palvelujen käyttämiseen! Puhe sisältää kattavan alustuksen ja esimerkit sähköisistä palveluista uusina lähipalveluina. Puolen päivän (myös iltaisin) tai koko päivän koulutukset voidaan toteuttaa yhteistyössä kunnan, paikallisen pankin, kansalaisopiston, kirjaston ja muiden sähköisiä palveluja tarjoavin tahojen kanssa. Hinta sisältää ohjelman suunnittelun, alustuksen aiheeseen, tilaisuuden juontamisen, keskustelujen vetämisen sekä loppuyhteenvedon.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa*

*Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia.

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja


REITTIMESTARITYÖT KÄYTÄNNÖSSÄ

Reittimestarityöt käytännössä puhe- ja koulutustuotteet sisältävät oppeja, esimerkkejä ja työvälineitä reittisuunnittelusta maastossa ja kartalla. Tutuksi tulevat GPS-reittijäljet ja GPX-tiedostot sekä niiden hyödyntäminen digitaalisilla alustoilla. Myös palvelujen ja rakenteiden suunnittelua, reittien merkitsemistä, opastusta ja turvallisuusasioita käydään läpi. Koko päivän koulutukset toteutetaan yhteistyössä Salmi Platformin kanssa, jolloin tutustutaan sähköiseen reittien julkaisu-, hallinta- ja karttapalveluun sekä lisätyn todellisuuden AR-ratkaisuihin.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja.

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN KUNNISSA

Millainen on tulevaisuuden digitaalinen kunta? Kuinka kunnan asioihin voi vaikuttaa? Mitä kanavia on käytössä? Käymme perusteellisesti läpi osallistumisen ja vaikuttamisen erilaisia muotoja ja tapoja tulevaisuuden digitaalisissa kunnissa. Puhe ja koulutukset sopivat niin luottamushenkilöille, kunnan henkilöstölle kuin myös kuntalaisille ja kesäasukkaille.

Hintatiedot:

 • 30-60min puhe 660 euroa
 • Puolen päivän koulutus 750 euroa
 • Koko päivän koulutus 950 euroa*

*Koko päivän koulutuksiin sisältyy myös työpajaosuuksia.

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaukset voit tehdä lomakkeella tai käyttäen yhteystietoja.