DIGIPÄÄLLIKKÖ TAI MUUTOSJOHTAJA PALVELUNA

Digipäällikkö tai muutosjohtaja palveluna

Digipäällikkö palveluna

Digipäällikkö toimii kunnan johdon ja palvelualueiden poikkihallinnollisena tukena digitalisaation edistämisessä sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamisessa. Digipäällikkö voi vastata digiprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimia kunnan edustajana ja asiantuntijana palvelu- ja teknologiatoimittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Digipäällikkö voi myös valmistella ja toimeenpanna kunnan digitiekartan yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa. Digipäällikön tehtävät ovat monesti projektiluonteisia ja varsinkin pienemmissä kunnissa työmäärät vaihtelevat paljon. Digipäällikkö palveluna mahdollistaa osaamisen ostamisen ketterästi skaalautuvalla palvelusopimuksella, jonka kiinteä ja avoin hinta sisältää kaikki kustannukset. Peruspaketti sisältää digipäällikön työtä 8 päivää (7,5h/pv) kuukaudessa ja pakettia voidaan vuosikolmansittain laajentaa työmäärän mukaan jopa 20 päivään kuukaudessa. Vain työajasta laskutetaan, jolloin myös lomakustannukset sisältyvät hintoihin. Digipäällikkö palveluna poistaa rekrytoinnin riskit, kun sopimus on voimassa aina vuoden kerrallaan.

Digipäällikkö palveluna -hinnoittelu

  • 8 päivää kuukaudessa 3600 euroa/kk (60 euroa/h eli 450,00 euroa/pv)
  • 12 päivää kuukaudessa 4950 euroa/kk (55 euroa/h eli 412,50 euroa/pv)
  • 16 päivää kuukaudessa 6000 euroa/kk (50 euroa/h eli 375,00 euroa/pv)
  • 20 päivää kuukaudessa 6750 euroa/kk (45 euroa/h eli 337,50 euroa/pv)

Hinnat sisältävät myös työväline- ja työtilakustannukset. Matka- ja majoituskustannukset laskutetaan toteutuman mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muutosjohtaja palveluna

Muutosjohtaja toimii organisaation johdon, omistajien tai hallituksen tukena muutostilanteen johtamisessa ja läpiviemisessä. Muutoksen johtaminen on uudistumisen johtamista lyhytaikaisempaa ja projektimaisempaa. Muutos syntyy yhdessä tekemällä ja koko organisaation on ymmärrettävä muutoksen merkitys. Muutosjohtajan on kyettävä muuttamaan asennoitumista sekä ajattelu- ja toimintatapoja, samalla lisäten avoimuutta ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että nautimme muutoksesta sekä mahdollisuudesta ajatella ja toimia uudella tavalla. Muutosjohtaja palveluna mahdollistaa osaamisen ostamisen ketterästi skaalautuvalla palvelusopimuksella, jonka kiinteä ja avoin hinta sisältää kaikki kustannukset. Peruspaketti sisältää muutosjohtajan työtä 8 päivää (7,5h/pv) kuukaudessa ja pakettia voidaan vuosikolmansittain laajentaa työmäärän mukaan jopa 20 päivään kuukaudessa. Vain työajasta laskutetaan, jolloin myös lomakustannukset sisältyvät hintoihin. Muutosjohtaja palveluna poistaa rekrytoinnin riskit, kun sopimus on voimassa aina vuoden kerrallaan.

Muutosjohtaja palveluna -hinnoittelu

  • 8 päivää kuukaudessa 3900 euroa/kk (65 euroa/h eli 487,50 euroa/pv)
  • 12 päivää kuukaudessa 5400 euroa/kk (60 euroa/h eli 450,00 euroa/pv)
  • 16 päivää kuukaudessa 6600 euroa/kk (55 euroa/h eli 412,50 euroa/pv)
  • 20 päivää kuukaudessa 7500 euroa/kk (50 euroa/h eli 375,00 euroa/pv)

Hinnat sisältävät myös työväline- ja työtilakustannukset. Matka- ja majoituskustannukset laskutetaan toteutuman mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Nopeimmin otat yhteyttä soittamalla tai WhatsAppin kautta numerosta: 044 245 0818