MUUTOSKONSULTOINTI

Julkisen ja yksityisen sektorin muutoskonsultointi

En tule vain kertomaan mitä ja miten teidän tulisi tehdä tai toimia, vaan tulen tekemään muutoksen yhdessä kanssanne. Muutostilanteet ja muutostarpeet voivat liittyä digitalisaatioon, organisaatiouudistukseen, työnohjaukseen, markkinatilanteen tai asiakaskäyttäytymisen muutokseen, uuden strategian luomiseen tai yleiseen muutosvalmennukseen. Konsultointijaksot voivat kestää aina muutamasta päivästä useampaan kuukauteen.

Esiselvitykset

Jotain tiettyä toimintoa, suunnitelmaa tai projektia varten laadittavat esiselvitykset organisaation sisällä ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Digitalisaatiokyvykkyyden arviointi

Organisaation nykytilaa tarkastellaan toiminnallisen digitalisaation näkökulmasta, määritellään digitalisaatiotavoitteet, visio ja lupaukset. Kohti digitaalista ja älykästä organisaatiota.

ICT & Tietohallinto

Nykytilasta tavoitetilaan, tavoitetilasta suunnitelmiin ja suunnitelmista toteutuksiin. Kokonaisuuden haltuunotto, kumppanuudet, ulkoistukset, oman toiminnan arviointi ja visiot tulevasta.

Organisaatiokohtainen muutoskonsultointi

Muutoskonsultointi suunnitellaan ja räätälöidään organisaation tarpeiden mukaisesti. Voidaan yhdistellä useita tarpeita. Voi sisältää myös muutoksen toimeenpanoa.

Kuntamarkkinointi ja -viestintä

Kunnan markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua, kuntabrändin ja kuntaviestin kirkastamista sekä uudelleen organisoimista. Tukea myös käytännön toteutuksiin ja koulutuksiin.

Kuntastrategian uudistaminen

Tulevaisuuden kunnan kuntastrategian laatimista, strategiakumppaneiden määrittämistä sekä strategian visuaalista esittämistä. Tehdään kerrankin erilailla kuin aina ennen!

Kuntaliitosselvitys, rakennemuutos tai talouden tasapainottaminen

Olipa syy mikä vaan tai useampi edellä mainituista voin ulkopuolisena asiantuntijana nähdä tilanteen objektiivisemmin, kuulla eri osapuolia tasapuolisesti ja tehdä puolueettomia esityksiä.

Toimenpide-esitykset haastatteluilla

Määritellään ja rajataan selvitettäviä asia, haastatellaan valitut henkilöt, laaditaan yhteenveto ja toimenpide-esitykset. Onnistuu tarpeen mukaan joko etähaastatteluina tai kasvotusten.

Työnohjaus esimiehille ja johdolle

Työnohjaus on esimiestyön ja johtamisen vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsensä tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Joko henkilökohtaisesti tai pienryhmissä.

Muutoskonsultoinnin hinta

Yhden konsultointipäivän hinta on 990 euroa, sisältäen ennakkovalmistelut, konsultointipäivän ja palautekeskustelun tilaajan kanssa. Kahden, mutta alle viiden konsultointipäivän hinta on 890 euroa/pvä. Viiden ja sitä useamman päivän hinta on 790 euroa/pvä. Puolikkaan konsultointipäivän hinta on 690 euroa. Kilometrikorvaukset laskutetaan Siilinjärveltä konsultointipaikalle ja takaisin. Mikäli matka-aika yhteen suuntaan on yli 3h laskutetaan 150 euron majoituskorvaus. Kustannuksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Muutoskonsultointi Toni Auvinen
Puhelin: 044 245 0818
Sähköposti: toni.auvinen@gmail.com
Muut yhteydet löytyy täältä.