Verkostojohtaminen

19.12.2018

Kunnanjohtajana olen johtanut kuntaa ja toiminut kunnan johtoryhmän esimiehenä. Toimitusjohtajana olen johtanut yritystä ja toiminut työntekijöiden esimiehenä. Ensi vuonna aloitan maakunta- ja soteuudistuksen ICT- ja digijohtajana, jossa johdan valmistelua verkostossa ilman yhtään hierarkkista alaista. ICT- ja digijohtaja vastaa kokonaisvalmistelusta apunaan substanssiosaamisen vastuuvalmistelijoita ja eri osa-alueiden erityisasiantuntijoita. Lisäulottuvuuksia luovat lukuisat yhteistyökumppanit, palveluntarjoajat sekä kansalliset verkostot maakunnan muiden toimintojen vastuuvalmistelijoita unohtamatta. Verkostojohtamisessa ihmistä johdetaan nykyaikaisesti mahdollistamalla - ei vanhanaikaisesti käskyttämällä. Verkostojohtajan tärkein tehtävä on ylläpitää ympäristöä, jossa verkoston eri toimijat pystyvät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteisen päämäärään saavuttamiseksi.

Syyskauden aikana olemme luoneet verkostojohtamiselle ja verkostossa toimijoille yhteiset pelisäännöt valmistelun työjärjestyksen muodossa. Valmisteltava kokonaisuus eli tulevan maakunnan tieto- ja viestintätekninen toimintaympäristö, tietojärjestelmät sekä toiminnallisen digitalisaation välineet ovat monien vuosien urakka. Kokonaiskuvaa on rakennettava yksi palapelin pala kerrallaan apuna arkkitehtuurimallinnukset eri osa-alueille asetetuista tavoitetiloista. Uskon, että maakunta- ja soteuudistus on yksi kaikkien aikojen vaativimmista verkostojohtamisen esimerkeistä. Maakuntavalmisteluun osallistuu satoja ihmisiä, kymmeniä organisaatioita, yrityksiä ja yhteisöjä. Valmistelun avoimuus, tietojen saatavuus ja käytettävyys sekä yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen ovat avainsanoja onnistumisen tiellä. Myös selkeä visio ja yhteiset arvot tukevat onnistumista. Verkostojohtamisessa on kyse uuden oppimisesta ja yhdessä oppimiseen heittäytymisestä. Verkostojohtajan on omalla tekemisellään ansaittava verkoston luottamus.

Toni Auvinen