Edistysaskel kuntien väliseen yhteistoimintaan

06.11.2018

Reilun kahden vuoden työ siirtyi seuraavaan vaiheeseen, kun kaikki Pohjois-Savon kunnat sekä Joroinen Etelä-Savosta sitoutuivat yhteisen tietohallintostrategian toteuttamiseen. Vuoden alusta käynnistyvä strategiakausi on kolmen vuoden mittainen ja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Jokainen kunta on myös nimennyt uudenlaiseen tietohallintofoorumiin kuntakohtaisen edustajan ja varaedustajan. Strategian toteutustavaksi on valittu vastuukuntamalli ja vastuukunnaksi Kuopion kaupunki. Vastuukunta vastaa siitä, että yhteistoiminta ulottuu koko maakunnan alueelle. Kustannukset katetaan kuntakoon mukaisilla osuuksilla.

Tietohallintostrategiaa valmisteltiin Pohjois-Savon kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeessa, jota edelsi yhteistoiminnan esiselvityshanke. Työtä on ohjannut kuntien edustajista koostunut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. Yhteistoiminnan nähdään mahdollistavan taloudellisemman, tehokkaamman ja varmemman arjen.

Tietohallintostrategia koostuu tietohallintofoorumin lisäksi toimialakohtaisista kehittämisverkostoista ja yhdessä toteutettavista kärkihankkeista. Suunnitelmissa on kuntarajat ylittävät sivistys-, tekninen- ja hallintoverkosto. Ensimmäisiä kärkihankkeet muodostuisivat maakuntaverkon, kokonaisarkkitehtuurin sekä tietoturvan ja tietosuojan ympärille. Omasta tietohallinnosta kunnat vastaavat edelleen itse.

Yhteistä maakunnanlaajuista strategiaa voidaan pitää suurena edistysaskeleena kuntien välisessä yhteistoiminnassa, jonka ajureita ovat mm. sote- ja maakuntauudistus, kustannuksien kasvu, lainsäädännön kiristyminen ja odotukset digitalisaatiosta.

Muita ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeen tuloksia ovat olleet mm. kesäkuussa julkaistu Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -teos, joka jaettiin valtiovarainministeriön toimesta kaikkiin Suomen kuntiin. Verkkojulkaisuun voi tutustua täällä.

Toni Auvinen