Nousukiidosta paniikkijarrutukseen

07.03.2019

Pohjois-Savon ICT & DIGI valmistelun tilanne juuri nyt:

 • Valmistelun organisoitumismalli valmis ja käytössä
 • Valmistelun työjärjestys valmis ja käytössä
 • Alajaoston kokoukset säännöllisiä kerran kuukaudessa

 • Hankeryhmän kokoukset säännöllisiä kerran kuukaudessa

 • Työsopimukset ja asiantuntijatyöpanokset sovittu

 • Asiantuntijatyötä ja konsultointipalveluja tilattu

 • Hankesalkussa noin 50 aktiivista projektia käynnissä

 • Valmistelussa (ainakin ajatuksen tasolla) useita kymmeniä projektia

 • Toiminnan- ja tuotannonohjaushanke käynnistymässä

 • Resursointisuunnitelmat toimeenpano vaiheeseen valmiina

 • Vuoden 2018 rahoitus riittäisi vuoden 2019 loppuun saakka

Tänään (7.3.2019) muutosjohtajien kautta saadun valtioneuvoston ohjeistuksen perusteella Pohjois-Savon ICT & DIGI valmistelu ei voi aiemmasta poiketen enää tehdä uusia sitoumuksia 30.6.2019 jälkeiselle ajalle. Tästä johtuen alamme valmistella muutoksenhallintamenettelyä, joka pitää sisällään mm. työsopimuksien, asiantuntijatyöpanoksien sekä konsultointipalvelusopimuksien ja kokonaisarkkitehtuurityön tuen läpikäymisen. ICT & DIGI valmistelu on pitkäjänteistä työtä ja ratkaisut eivät synny kuukausissa vaan vuosissa. Tämän johdosta valmistelun jatkaminen muutamien kuukausien jaksoissa on mahdotonta.

Meillä oli jo valtiovarainministeriön toimesta vuonna 2018 myönnetty rahoitus ICT & DIGI valmistelutyöhön vuoden 2019 loppuun saakka. Tähän pohjautuen olemme valmistelleet kaiken sen mitä tämän kirjoituksen alkuosan nykytilanteen kuvauksessa kerrotaan. Onko työ sitten mennyt hukkaan kysymykseen vastaisin, että pääosin on mennyt. Vastaus voisi olla erilainen jos olisimme voineet hyödyntää myönnettyä rahoitusta luvatulla tavalla vuoden 2019 loppuun ja saattaa varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät projektit valmiiksi tai vähintäänkin sellaiseen vaiheeseen, josta seuraavan tahon olisi hyvä jatkaa.

Aika tästä päivästä kesäkuun loppuun tarkoittaa sitä, että emme käynnistä uusia projekteja, keskeytämme useita ja pyrimme saamaan valmiiksi joitakin. Pelastetaan se mitä pelastettavissa on tarkoittaa sitä, että taltioimme tehdyn työn parhaalla mahdollisella tavalla. Tekijät ja osaajat tulevat vaihtumaan sitä mukaa kun aikaa ennen uutta starttia kuluu. Tämä on sääli. Meillä olisi ollut huipputiimit valmiina niin hallinto- ja päätöksentekopuolella, vastuuhenkilöinä kuin myös hanke- ja projektitasolla. Yhteistyö on viimeisen 2,5 vuoden aikana hioutunut toimivaksi ja sujuvaksi. Toivotaan, että siihen pohjaan voitaisiin tulevaakin rakentaa.

Mikäli maakunta- ja soteuudistus lopullisesti pysähtyy tarkoittaa se, että vastuu ICT & DIGI kehittämistyöstä siirtyy myös sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta takaisin kunnille ja kuntien kukkaroille. Uutiset kuntien jälleen kiristyvästä taloudesta eivät tätä kehitystyötä vauhdita. Onneksi olemme Pohjois-Savossa löytäneet peruskuntien kesken strategiatasoisen ICT & DIGI yhteistoiminnan, jonka tietohallintofoorumin, kehittämisverkostojen ja kärkihankkeiden toimeenpanon paineet kasvavat. Kaikissa ratkaisuissa tulisi pyrkiä vähintäänkin maakuntatasoisiin ratkaisuihin - kuntien välisillä sopimuksilla, tuli sitten maakuntia tai ei.

Toni Auvinen