Kyky ja kyvykkyys

01.02.2019

Yksi viime vuosien trendisanoista on kyvykkyys. Tuntuu, että jokainen määrittelee sen hieman eri lailla tai tarkoittaa sillä eri asioita, jolloin se soveltuu milloin missäkin yhteydessä käytettäväksi. Onko kyvykkyys sitä, että henkilöllä, organisaatiolla tai muulla toimijalla on jokin kyky tehdä jotain? Onko esimerkiksi ihmisen kyky syödä kyvykkyys syömiseen? Sanakirjoissa kyky on luontaisen taipumuksen, oppimisen tai muun kehityksen tuloksena syntynyt ominaisuus, joka auttaa suoriutumisessa tai luo edellytykset pystyä tekemään jotain. Esimerkiksi teoreettisen tiedon oppiminen edellyttää kykyä poimia olennainen ja jäsennellä se. Kyky voi olla myös jossain lahjakas henkilö, lupaus, nouseva uusi kyky.

Kyvykkyys, se että joku tai jokin on kyvykäs tai se että käytettävissä olevat resurssit tai valittu strategia sisältävät tarvittavia kyvykkyyksiä, on jo vaativampaa määrittelyä. Kyvykkyydet voivat olla tekijöitä, jotka lisäävät kilpailuetua ja tuottavat lisäarvoa tai vähintään turvaavat olemassaolon. Kyvykkyys-termin merkityksen pohdintaa mielenkiintoisempaa on se, mitkä ovat tulevaisuuden kyvykkyyksiä eli minkälaisia kykyjä tulevia vuosia varten tulisi kehittää? Ovatko tulevaisuuden kyvykkyydet nykyistä enemmän arvolatautuneita tai kuinka vahvasti ne peilaavat globaaleja megatrendejä? Jonkinlaisen kyvykkyyskartan tulisi muodostaa strategityön ydin perinteisen SWOT-analyysin rinnalla.

Jos kokeilen visioida tulevia kyvykkyyksiä yleisellä tasolla, niin ne voisivat ominaisuuksina olla esimerkiksi avoin, yhteistyökykyinen, verkostoitunut, kansainvälinen, muutosmyönteinen, reagoiva, kehittyvä, oppiva, ketterä, joustava, nopea ja uusiutuva. Digitalisoituvassa maailmassa puhutaan yhä enemmän myös empatiasta, tunneherkkyydestä ja tilannetajusta, jotka ovat ihmisten erityisvahvuuksia koneisiin verrattuna. Jos työpöydälläsi olisi ratkaistavana asiana ilmastonmuutos, niin minkälaisia kyvykkyyksiä tarvittaisiin? Varmasti ainakin poliittisia, tieteellisiä, taloudellisia ja ehkä myös maailmanlaajuisia mielipidevaikuttajia.

Toni Auvinen