Kolme vuotta, eikä suotta

02.04.2019

Perjantaina 8. maaliskuuta 2019 päättyi yksi Suomen suurimmista julkisen sektorin uudistushankkeista, joka kantoi nimeä maakunta- ja soteuudistus. Vuoden 2016 alkupuolella toimin vielä kunnanjohtajana ja osallistuin maakuntavalmistelun tukipalvelut-työryhmään ja ICT-työryhmään. Elokuussa 2016 siirryin Pohjois-Savon liittoon kuntien digitalisaation ja yhteistoiminnan edistäjäksi ja pääsin nopeasti mukaan myös tulevan maakunnan ICT & DIGI valmisteluun. Kevät-kaudella 2017 kokosin ICT-tietoja muiden kuin sote-palvelujen nykytilasta kymmenistä eri organisaatioista. Syksyllä 2017 yhdistimme ICT & DIGI valmistelun kaikkien maakunnan toimialojen osalta ja aloimme kokoamaan nykytilaa kokonaisarkkitehtuurimenetelmillä yhdessä Istekki Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Nykytilasta-tavoitetilaan dokumentointi julkistettiin tammikuussa 2018 ja samalla siirryimme tavoitetilasta-suunnitelmiin vaiheeseen. Syksyllä 2018 käynnistimme suunnitelmista-toimeenpanoon vaiheen.

Kaikkiin vaiheisiin liittyi jatkuva epävarmuus rahoituksesta, uudistuksen etenemisestä ja muuttuvista aikatauluista. Eteneminen oli kuitenkin järjestelmällistä ja askeleet rahoituspäätöksien mukaisesti noin puolen vuoden mittaisia. Loppuvuonna 2018 saimme viimein valtiovarainministeriöltä päätöksen, jolla ICT & DIGI valmistelun rahoitus turvattiin vuoden 2019 loppuun saakka. Käynnistimme nopeasti sopimusneuvottelut henkilöresursseista, asiantuntijapalveluista, kokonaisarkkitehtuurista ja hankesalkun pystyttämisestä. Vuoden 2019 alussa meillä oli jo täysi valmius päällä. ICT & DIGI valmistelu oli organisoitu, resursoitu ja vuoden 2019 suunnitelmat olivat selvillä. Käynnistimme lukuisia omia projekteja, aloitimme maakunnan tietohallinnon järjestämisen suunnittelun, osallistuimme Vimanan käyttövelvoiteprojekteihin sekä ylimaakunnalliseen ja kansalliseen yhteistoimintaan. Uudistuksen etenemisen epävarmuus kuitenkin jatkui ja sai päätöksen naistenpäivänä maaliskuun alussa.

Kun uudistus päättyi ja uudistusta eteenpäin vienyt hallitus erosi oli Pohjois-Savon ICT & DIGI valmistelun hankesalkussa noin 50 projektia ja saman verran suunnitteilla. Pari viikkoa myöhemmin saimme valtiovarainministeriöltä vahvistuksen, että aiemmin myönnettyjä ICT-avustuksia voi käyttää enää valmistelun alasajoon ja raportointiin. Myönnettyä rahaa jää käyttämättä pelkästään Pohjois-Savossa noin 4,5 miljoonaa euroa tilanteessa, jossa tietojärjestelmien yhtenäistämisessä, perustietotekniikka-ratkaisuissa, toiminnallisen digitalisaation edistämisessä sekä tietojohtamisen välineissä olisi valtavasti tekemistä. Nämä tarvittavat toimenpiteet siirtyvät nyt kuntien vastuulle ilman, että kunnat olisivat budjetoineet niihin rahoitusta. Mikäli seuraava uudistus siirtyy vuodella, kahdella tai kolmella, on suuri riski, että tähän kehittämis- ja uudistamistyöhön muodostuu taantumavaihe.

Päätös uudistuksen päättymisestä oli kuitenkin siinä mielessä helpotus, että etenemismalli, jossa ainoa pysyvä ominaisuus oli epävarmuus, oli mukana oleville tahoille hyvin kuluttavaa. Toiveet seuraavalle hallitukselle ja koko eduskunnalle olisi, että tuleva uudistus tehtäisiin pienissä paloissa päätös kerrallaan, kokonaiskuva ja pidemmän ajan tavoitteet huomioiden. Uudistuksen tekijöille on taattava yhdellä kertaa rahoitus ja työn jatkuvuus vähintäänkin 3-5 vuodeksi. Tämän kokoluokan uudistukset eivät ole nopeasti tapahtuvia ja uudistuksilla tulee olla jatkuvuutta niin, että tehty työ ei missään tilanteessa mene hukkaan. Maakunta- ja soteuudistuksen osalta hukkaprosentti selviää vasta kun nähdään millä mallilla ja millä aikataululla seuraavan hallituksen johdolla jatketaan.

Kolme vuotta ei kuitenkaan kulunut suotta ja uudistus oli omassa mittaluokassaan varmasti kaikille mukana olleille hyvin opettavainen. Yhteistoiminta maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja kansallisissa verkostoissa oli tekemisen ja sen tuomien kokemuksien arvoista. Ikävä juttu oli se, että valmistelijat eivät päässeet näkemään omien käsiensä tuotoksia. On aina ikävä juttu jättää asiat kesken, varsinkin vaiheessa, jossa kaikki etenemisen ja onnistumisen mahdollisuudet olisivat olleet olemassa. Aikataulu olisi toki ollut tiukka ja vaativaa työtä paljon edessä, mutta käytettävissä olisivat olleet osaavat tekijät. Nyt porukka taas vaihtuu, sitä mukaa kun aikaa kuluu. Myös toimintaympäristö muuttuu nopeasti, joten seuraava uudistus tulee olemaan oman aikansa tuotos, eikä menneitä kannata liikaa muistella. Kiitos kaikille, joiden kanssa tavattiin, tehtiin töitä, iloittiin ja murehdittiin, maakunta- ja soteuudistustus RIP.

Toni Auvinen