Käyttövelvoitekummitus

13.12.2018

Saimme jokin aika sitten Lausuntopalvelu.fi kautta lausua käyttövelvoiteasetusluonnoksesta. Asetus on saamassa komean nimen: "Valtioneuvoston asetus maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista". Tiivistetysti kyse on siitä mitkä palvelut tulevissa maakunnissa velvoitetaan hankkimaan Vimana Oy nimisen palvelukeskuksen kautta.

Erityispiirteensä asiaan tuo se, että Vimanan omistaa ja omistajaohjaa tällä hetkellä valtio, mutta omistajuuden on ajateltu siirtyvän myöhemmin maakunnille. Annetuissa lausunnoissa näiden tulevien omistajien näkemys on hyvin selkeästi käyttövelvoitteen vastainen ja muutoin toteutettavan yhteistoiminnan osalta myönteinen. Nähtäväksi jää kuinka se painaa asetuksen viimeistelyssä ja mahdollisessa toimeenpanossa.

"Käyttövelvoite" tai muu vastaava toimintojen ja palvelujen yhtenäistäjä on perusteltu niissä tapauksissa, joissa se on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa ja järkevää. Nyt esitettyyn käyttövelvoitteeseen on kuitenkin koottu lähes kaikki mahdollinen, eli myös monia sellaisia asioita joissa keskittäminen tai nykyisten toimintamallien purkaminen ei ole järkevää.

Pohjois-Savon kaltaisten maakuntien näkökulmasta mietityttää myös se, että käyttövelvoiteasetus ja koko palvelukeskuskuvio ei tunnista kuntien ja sairaanhoitopiirin yleisesti käyttämiä inhouse-yhtiöitä. Palvelukeskuksia on perusteltu volyymieduilla, yhtenäistämisellä ja osaamisella, jotka monilta osin ovat mahdollisia saavuttaa jo nykyisten rakenteiden avulla - jos tahtotilaa vain löytyy. Mielenkiintoista on se, tuleeko mahdolliseksi hyödyntää inhouse-yhtiöitä edes palvelukeskuksen ja maakunnan välisenä palveluintegraattorina.

Esimerkiksi Istekki Oy ei ole inhouse-yhtiönä erillinen yhtiö, vaan osa Pohjois-Savon maakunnan nykyorganisaatioiden tietohallintoa ja ICT:tä. Kyse ei siis ole keskittämisestä vaan hajauttamisesta, jos olemassa olevat rakenteet puretaan ja kasataan uudelleen palvelukeskuksen ja maakunnan omaksi toiminnaksi. Vimanan keskeiseksi rooliksi toivoisin ja näkisin luontevaksi valtion järjestelmien palveluintegroinnin maakuntien suuntaan sekä niiden palvelujen ja järjestelmien tarjoamisen, jotka tulevat maakunnille aivan uusina tarpeina.

Bloggauksen nimi johtuu siitä, että käyttövelvoite kummittelee tällä hetkellä ICT & DIGI valmistelun päällä ja aiheuttaa yleistä epävarmuutta valmistelun suunnasta. Mutta eiköhän me yhdessä tekemällä tähänkin ratkaisut löydetä!

Toni Auvinen