#DIGIASKEL

15 askelta kuntien digitalisaatioon

1. #digiaskel

Don´t panic! Kuntien digitalisaatio on haltuun otettavissa juuri sinulle sopivalla nopeudella ja laajuudella. Pääasia on, että aloitat ja otat muutkin mukaan. Digitalisaation edistäminen on avoimuutta ja yhdessä tekemistä. #kuntiendigitalisaatio #digiaskel #avoimuus #yhteistyö #dontpanic

2. #digiaskel

Tulevaisuuden kunta on alustaratkaisu, joka mahdollistaa kuntalaisten, yrityksien ja yhteisöjen osallistumisen. Kunta ei tuota kaikkia palveluja itse vaan hyödyntää kumppaneita ja naapureita. Avoimuus ja yhteistyö ovat kunnan tärkeimmät arvot. #kuntiendigitalisaatio #digiaskel #avoimuus #yhteistyö #osallistuminen #mahdollistaja

3. #digiaskel

Digitalisaatiota tulee nauttia pala kerrallaan. Uusien teknologioiden ja toiminnan muutoksien kautta kohti kirsikkaa kakun päällä. Kakku jaetaan työntekijöiden ja asukkaiden kanssa monipuolisia työkaluja hyödyntämällä. #digiaskel #kuntiendigitalisaatio #palakerrallaan #teknologiat #toiminta #muutokset #työntekijät #asukkaat

4. #digiaskel

Kimppakyyti tulevaisuuteen tarkoittaa ihmisen ja koneiden yhteistoimintaa niin, että ihminen pysyy kuskinpaikalla. Uhkat käännetään mahdollisuuksiksi. Samalla huolehdimme, että kaikki kestävät mukana matkassa. #digiaskel #kimppakyyti #tulevaisuus #robotisaatio #tekoäly #ihminen 

5. #digiaskel

Palvelutuotanto havaitsee kuntalaisen tarpeen ja antaa sen tietohallinnon ja kunta-ICT:n ratkaistavaksi. Palvelut paranevat ja tyytyväisyys lisääntyy. Digitalisaatiota ei voi ulkoistaa - muutos lähtee sisältäpäin. #digiaskel #tarve #havainnot #ratkaisut #sisältäpäin

6. #digiaskel

Konekirjoitus- ja atk-aikoina koulutuksensa saaneet sekä robotiikka ja 2000-luvulla syntyneet vaativat kuntajohtajalta erilaista johtamista. Kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt tuovat omat äänensä yhteiseen soittoon. #digiaskel #johtaminen #osaaminen #uudistuminen #kuntajohtaja

7. #digiaskel

Myös kuntatyö muuttuu. Tarjotaan vapaus valita aika, paikka ja työväline. Mitataan tuntien sijasta työn tuloksia. Kannustetaan omatoimisuuteen ja oman työn kehittämiseen. Edistetään avoimuutta ja yhteistoimintaa. #digiaskel #työnmuutos #uusityö #kuntatyö #tulokset #omatoimisuus #avoimuus #yhteistyö

8. #digiaskel

Julkisen sektorin asiointi on reititettävä asiakkaan näkökulmasta yhteen käyttöliittymään. Ensisijaisesti digitaalisesti, mutta fyysisellä ja virtuaalisella palvelulla tuettuna ja omatoimisuuteen kannustaen. #digiaskel #asiointi #asiointipiste #mobiili #fyysinen #virtuaalinen #ensisijaisuus #asiakas #käyttöliittymä #digituki

9. #digiaskel

Osallistumisen ja vaikuttaminen on helppoa, monikanavaista ja reaaliaikaista. Kerätyt tiedot analysoidaan ja niitä hyödynnetään osana päätöksentekoa. Myös päätöksien perustelut julkaistaan. #osallistuminen #vaikuttaminen #monikanavaisuus #reaaliaikaisuus #analysointi #päätöksenteko 

10. #digiaskel

Viestintä siirtyi ilmoitustauluilta, toreilta ja sanomalehdistä verkkoon, mobiiliin, someen, videoihin ja podcasteihin. Jokaiselle kohderyhmälle on omat kanavat ja viestintä on yhä henkilökohtaisempaa. #digiaskel #viestintä #some #kanavat #kohdennettu #videot #podcast #verkko #mobiili

11. #digiaskel

Pitkien suunnitteluvaiheiden rinnalle kannattaa tuoda ketteriä kokeiluja, joilla voidaan saavuttaa jotain mitä ei olisi koskaan osattu suunnitella. Myös epäonnistuneet kokeilut ovat aina oppimisprosesseja. #digiaskel #kokeilukulttuuri #kokeilut #ketteryys #rohkeus #oppimiskokemus #saavutus

12. #digiaskel

Omatoimikunta mahdollistaa kunnan palvelut silloin kun ne parhaiten kuntalaiselle sopivat. Palvelut suunnitellaan käyttäjä- ei työntekijälähtöisesti. Digipalvelut ovat uusia lähipalveluja. #digiaskel #omatoimisuus #omatoimikunta #lähipalvelut #digipalvelut #itsepalvelu

13. #digiaskel

On edelläkävijöitä, suuria massoja ja perässä soutajia. Tärkeintä on, että suunta on kaikilla sama, vaikka etenemisen nopeus vaihtelee. Johtajan on toimittava esimerkkinä, mutta huolehdittava kaikista. #digiaskel #edelläkävijät #suunta #eteneminen #nopeus #johtaja #esimerkki #kaikkimukaan

14. #digiaskel

Tee kuntastrategiasta digistrategia, tutustu digitalisoinnin periaatteisiin, aseta digitalisaatiotavoitteet, anna lupaukset kuntalaisille ja työntekijöille ja avaa visio mihin olette matkalla. #digiaskel #kuntastrategia #digistrategia #digitavoitteet #digilupaus #digivisio #digitalisoinninperiaatteet

15. #digiaskel

2020 ei riitä! Katseet on käännettävä seuraavalle vuosikymmenelle, jolloin 2000-luvulla syntyneiden odotukset kunnista ja kuntien palveluista ovat aivan toisenlaisia kuin vanhemmillaan. #digiaskel #tulevaisuus #mobiili #vaalit #kunnat #nuoret #äänestys