Konsultti

Konsultti on yleisnimike organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijalle. Deloitten Eva Tuominen kokosi mielestäni hienosti konsultoinnin supersankarilta löytyviä ominaisuuksia, jotka löydät täältä. Konsulteilla onkin mielestäni turhan negatiivinen maine, sillä jokainen organisaatio tarvitsee silloin tällöin ulkopuolista näkökulmaa kirkastamaan omia ajatuksiaan.

Minun tarjoamat konsultointipalvelut perustuvat työkokemukseeni, koulutukseeni, havantoihin, verkostoihin sekä monipuoliseen osaamiseeni. Erityisiä vahvuuksiani ovat muutos, uudistuminen, digitalisaatio, johtaminen sekä tulevaisuuden näkymät. Luonteeltani olen luova ja innovatiivinen, joten uusia ideoita riittää myös sinun ja organisaatiosi tarpeisiin.

Konsultoinnit voidaan toteuttaa joko etätöinä tai paikan päällä. Konsultoinnit voivat olla kestoltaan yhdestä päivästä aina useampaan vuoteen. Konsultointimuodoista sovitaan aina tapauskohtaisesti ja tarjouksen pyytäminen ei maksa mitään. Itseasiassa tarjoan mielelläni lounaan, jotta voimme keskustella kuinka juuri minä voisin auttaa sinua ja organisaatiotasi menestymään entistä paremmin.

Tässä esimerkkejä valmiisti palvelutuotteista:

1. Organisaation digitalisaatiotarkastus (3-6pv)

  • Tarkastuksessa käydään tutustuen ja haastatellen läpi mm. digitalisaation johtamista, strategiaa, uusien teknologioiden hyödyntämistä, osallistumista ja vaikuttamista, tiedon liikkumista, viestintää, lainsäädäntövaatimuksia, kokeilukulttuuria sekä työntekijä- ja asiakaskokemusta. Tarkastuksen tuloksena syntyy raportti organisaation digitalisaatiotilasta sekä ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

2. Organisaation strategia-arviointi (2-4pv)

  • Organisaation strategia arvioidaan muutos- ja uudistumiskyvykkyyden sekä digitalisaation mahdollisuuksien ja odotuksien näkökulmasta. Kahden päivän versiossa strategiasta laaditaan  kirjallinen lausunto, kolmen tai neljän päivän (organisaation koosta riippuen) versiossa strategia käydään keskustellen läpi esim. organisaation johtoryhmän tai hallituksen kanssa. Lopputuloksena organisaatio saa arvion strategian sekä ehdotuksen strategian uudistamistarpeista.

3. Organisaation asiakas- ja työntekijäkokemus (2-4pv)

  • Organisaation asiakas- ja työntekijäkokemusta selvitetään haastattelujen ja havaintojen perusteella. Keskeisinä näkökulmina ovat nykytilan kuvaus sekä asetettava tavoitetila. Konsultoinnin kesto on organisaation koosta riippuen 2-5 päivää. Lopputulos sisältää toimenpide-ehdotukset tavoitetilaan saavuttamisesta.

4. Muutoksen ja uudistumisen johtaminen (2-4pv)

  • Organisaation muutoksen ja uudistumisen johtamisen kykyä tarkastelleen voidaan havaita osa-alueita, jotka vaativat resurssointia tai tukea. Näkökulmia ovat ylimmän johdon yhteistyö, henkilöstön asennoituminen sekä luottamushenkilöhallinnon tarjoama tuki. Konsultoinnin kesto on organisaation koosta riippuen 2-4pv. Lopputulos sisältää toimenpide-ehdotukset muutoksen ja uudistumisen johtamisen vahvistamiseksi.

Jos kiinnostuit konsultointipalveluista, yhteystietoni löydät täältä. Lupaukseni on, että en tule vain kertomaan mitä ja miten teidän tulisi tehdä tai toimia, vaan teen mielelläni asiat yhdessä kanssanne!