KÄSIKIRJA TULEVAISUUDEN KUNTIEN DIGITALISAATIOON

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon

Toni Auvisen ja Minna Jaakkolan kirjoittama Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon julkaistiin kesäkuussa 2018. Kirja kokoaa ajankohtaista digihuumaa ja avaa ulottuvuuksia, joihin digitalisaatio tulevaisuuden kunnissa vähintään yltää. Kirja on ajatuksia herättävä opas erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien johdolle, luottamushenkilöille ja työntekijöille. Se sopii myös sidosryhmille yleisteokseksi kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Kirja toteutettiin yhteistyössä valtiovarainministeriön digikuntakokeilun sekä Pohjois-Savon liiton Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeen ja Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen kanssa. Yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka resursseja yhdistämällä ja työnjaosta sopimalla voidaan saada lopputuloksia, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa.

Käsikirjan toivotaan inspiroivan ja rohkaisevan kuntia kohti uudenlaista ja entistä digitaalisempaa toimintaympäristöä ja avoimempaa yhteistyötä. Alla on esitelty lyhyesti kirjan sisällä käsiteltyjä teemoja.

Don´t panic!

Kuntien digitalisaatio on haltuun otettavissa juuri sinulle sopivalla nopeudella ja laajuudella. Pääasia on, että aloitat ja otat muutkin mukaan. Digitalisaation edistäminen on avoimuutta ja yhdessä tekemistä.

Palapelin rakentamista

Tulevaisuuden kunta on alustaratkaisu, joka mahdollistaa kuntalaisten, yrityksien ja yhteisöjen osallistumisen. Kunta ei tuota kaikkia palveluja itse vaan hyödyntää kumppaneita ja naapureita. Avoimuus ja yhteistyö ovat kunnan tärkeimmät arvot

Digikakkua paloittelemaan

Digitalisaatiota tulee nauttia pala kerrallaan. Uusien teknologioiden ja toiminnan muutoksien kautta kohti kirsikkaa kakun päällä. Kakku jaetaan työntekijöiden ja asukkaiden kanssa monipuolisia työkaluja hyödyntämällä.

Uhka vai mahdollisuus?

Kimppakyyti tulevaisuuteen tarkoittaa ihmisen ja koneiden yhteistoimintaa niin, että ihminen pysyy kuskinpaikalla. Uhkat käännetään mahdollisuuksiksi. Samalla huolehdimme, että kaikki kestävät mukana matkassa.

Tarve, havainnot ja ratkaisut

Palvelutuotanto havaitsee kuntalaisen tarpeen ja antaa sen tietohallinnon ja kunta-ICT:n ratkaistavaksi. Palvelut paranevat ja tyytyväisyys lisääntyy. Digitalisaatiota ei voi ulkoistaa - muutos lähtee sisältäpäin.

Uudistumisen johtaminen

Konekirjoitus- ja atk-aikoina koulutuksensa saaneet sekä robotiikka ja 2000-luvulla syntyneet vaativat kuntajohtajalta erilaista johtamista. Kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt tuovat omat äänensä yhteiseen soittoon.

Vapautetaan työntekijät

Myös kuntatyö muuttuu. Tarjotaan vapaus valita aika, paikka ja työväline. Mitataan tuntien sijasta työn tuloksia. Kannustetaan omatoimisuuteen ja oman työn kehittämiseen. Edistetään avoimuutta ja yhteistoimintaa.

Asiointi ja asiakaskokemus

Julkisen sektorin asiointi on reititettävä asiakkaan näkökulmasta yhteen käyttöliittymään. Ensisijaisesti digitaalisesti, mutta fyysisellä ja virtuaalisella palvelulla tuettuna ja omatoimisuuteen kannustaen.

Osallistumisen evoluutio

Osallistumisen ja vaikuttaminen on helppoa, monikanavaista ja reaaliaikaista. Kerätyt tiedot analysoidaan ja niitä hyödynnetään osana päätöksentekoa. Myös päätöksien perustelut julkaistaan.

Viestintä digiajassa

Viestintä siirtyi ilmoitustauluilta, toreilta ja sanomalehdistä verkkoon, mobiiliin, someen, videoihin ja podcasteihin. Jokaiselle kohderyhmälle on omat kanavat ja viestintä on yhä henkilökohtaisempaa.

Suunnittelusta kokeiluihin

Pitkien suunnitteluvaiheiden rinnalle kannattaa tuoda ketteriä kokeiluja, joilla voidaan saavuttaa jotain mitä ei olisi koskaan osattu suunnitella. Myös epäonnistuneet kokeilut ovat aina oppimisprosesseja.

Mallia kouluista ja kirjastoista

Omatoimikunta mahdollistaa kunnan palvelut silloin kun ne parhaiten kuntalaiselle sopivat. Palvelut suunnitellaan käyttäjä- ei työntekijälähtöisesti. Digipalvelut ovat uusia lähipalveluja.

Samaan suuntaan

On edelläkävijöitä, suuria massoja ja perässä soutajia. Tärkeintä on, että suunta on kaikilla sama, vaikka etenemisen nopeus vaihtelee. Johtajan on toimittava esimerkkinä, mutta huolehdittava kaikista.

Matkalle kohti digikuntaa

Tee kuntastrategiasta digistrategia, tutustu digitalisoinnin periaatteisiin, aseta digitalisaatiotavoitteet, anna lupaukset kuntalaisille ja työntekijöille ja avaa visio mihin olette matkalla.

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -palvelut

Kirjan sisältöä voidaan hyödyntää kuntien, kuntayhtymien ja kuntayhtiöiden digitalisaation edistämisessä sekä digitaalisten palvelujen, asiakaslähtöisyyden ja johtamisen kehittämisessä.

Konsultointi

  • Koko päivän konsultointi 2-4 päivän pakettina 750€/pv
  • Koko päivän konsultointi yli 5 päivän pakettina 675€/pv
  • Koko päivän konsultointi yli 10 päivän pakettina 600€/pv
  • Koko päivän konsultointi yli 20 päivän pakettina 525€/pv

Koulutus

  • Puolen päivän koulutus 750 euroa
  • Koko päivän koulutus 950 euroa*

Hinta sisältää myös koulutuksen suunnittelun ja koulutuksessa käytettävät materiaalit.

Koko päivän koulutukseen sisältyy myös työpajaosuuksia asiakkaan omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisilla sisällöillä ja menetelmillä.

Puolen päivän koulutuksen järjestettävissä myös verkkokoulutuksina ilman matka- ja majoituskustannuksia.

Keynote-puhe

Kiinnostuitko tulevaisuuden kuntien digitalisaatiosta? Tilaa Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -kiertue myös omalle paikkakunnallesi johdon, henkilöstön, luottamushenkilöiden, kuntalaisten tai sidosryhmien tilaisuuteen.

  • 30-60min puhe 660 euroa

Matka- ja majoituskustannukset toteuman mukaisesti.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Nopeimmin otat yhteyttä soittamalla tai WhatsAppin kautta numerosta: 044 245 0818