TONI AUVINEN
Moni tekemisen arvoinen asia on todettu mahdottomaksi - kunnes joku on tehnyt sen